Stine Fossesholm

Tromsø

Jeg er utdannet dramapedagog og spesialpedagog.
Jeg har arbeidet i kulturskolen i 6 år, der jeg har vært fagansvarlig for teater i et av årene. Jeg har bred erfaring med barn og ungdom i alderen 5-19 år. Jeg har erfaring med utvikling av mange typer ulike forestillinger, alt fra egenproduserte forestillinger til kjente manus som Mio min Mio. I årene jeg har arbeidet ved kulturskolen har jeg hatt ansvaret for to til fem grupper. Jeg har derfor vært med på å utvikle over 30 ulike forestillinger.I tillegg har jeg holdt en rekke ulike barne- og ungdomsteaterkurs.

Fagområder

  • Barne- og ungdomsteater
  • Fra idé til forestilling
  • Produksjonsledelse
  • Skuespillerteknikk
  • Teater

Aktiv i følgende fylker:

  • Hele landet

Helge eller ukeskurs for barne, ungdom eller voksen grupper. Fokus er på at skuespillerne skal oppleve tilhørlighet til prosessen og sammen komme frem til et felles mål. Skuespillerne skal oppleve å mestre å kunne ta i bruk nye verktøy for bruk i utviklingen av seg selv i samspill med en gruppe.

Innhold i kursene kan være; å smake på hva teater er, manusarbeid, improvisasjon, skuespillerteknikk, regihjelp underveis, utviklingen av en idé, produksjosarbeid, styrking av gruppen eller lignende. Innhold kan skreddersys til å tilpasses den enkelte

Tilbyr veiledning for instruktører både i forhold til prosess, produksjon, resultat, gruppedynamikk og utfordringer i forhold til elever.

 

 

Utdanning

09.2009 – 11.2016 Spesialpedagog, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (Pedagogikk – Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad)
09.2011 – 06.2014 Dramapedagog, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (Teater / Musikk / Dans – Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad)

Jobb

07.2015 – 07.2015 Teaterinstruktør, Salangen kommun (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Kunst, kultur og idrett, Rolle:Leder)
Sommerteaterkurs
08.2014 – 06.2015 Fagansvarlig teater, Kulta (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Fagansvarlig)
06.2014 – 08.2014 Teaterinstruktør, Rådstua teaterhus og Kulta (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Kunst, kultur og idrett, Rolle:Medarbeider)
Sommerteaterkurs
05.2013 – 06.2014 Miljøarbeider, Prosjekt ressursskole, Sommerlyst skole (Bransje:Utdanning og forskning, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Medarbeider)
Prosjektet ressursskole er et tilbud for elever med autisme og store tilleggsutfordringer i Tromsø kommune. Avdeling Sommerlyst ungdomsskole.
08.2012 – 06.2014 Teaterinstruktør, Kulta (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Medarbeider)
06.2013 – 08.2013 Teaterinstruktør, Rådstua teaterhus og Kulta (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Kunst, kultur og idrett, Rolle:Medarbeider)
Sommerteaterkurs
01.2010 – 06.2013 Teaterinstruktør, Rådstua teaterhus (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Medarbeider)
09.2012 – 10.2012  

Teaterregissør (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Mellom- / Linjeleder)
Regi av barnemusikalen Paradiset i regi av Grønnåsen kirke

08.2012 – 08.2012 Teaterinstruktør, Stine Fossesholm (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Leder)
Sommerteaterkurs
06.2012 – 08.2012 Medarbeider, Alfheim aktiviteshus, sommerklubben, ansvar for teater (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Helse og sosial, Rolle:Medarbeider)
06.2012 – 06.2012 Teaterinstruktør, Stine Fossesholm (Bransje:Kultur og idrett, Fagfelt:Undervisning og opplæring, Rolle:Leder)

Sommerteaterkurs for flerkulturelle barn